Surmet Oy on perustettu Porissa vuonna 1992 ja yritys kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluokitukseen. Tuotemerkit valikoidaan huolellisesti käyttäen Euroopan unionin asettamia laatukriteerejä terveydenhuollon sekä puhtausalan tuotteista.

Yrityksen toimipiste sijaitsee Porissa. Tarjottavia tuotteita varastoidaan kattavasti. Tuotteiden saatavuus varmistetaan sitovilla sopimuksilla ja pitkäaikaisen toiminnan perinteellä. Kuljetuksissa yritys käyttää joko omaa jakelukalustoa tai ulkopuolisia jakeluyrityksiä tuotteiden toimittamiseksi ajallaan oikeaan paikkaan.

Arvot

Surmet Oy:n liiketoiminta pohjautuu eettisesti ja vastuullisesti näiden arvojen ja yhteisten liiketoiminnallisten toimintatapojen mukaiseen yritystoimintaan. Ammattimainen toimintamme kasvattaa luottamusta liiketoiminnan kehittämiseen. Olemme luotettava yhteistyökumppani niin päämiesten, asiakkaiden kuin kuluttajienkin suuntaan.

Korostamme pitkäjänteistä yhteistyötä arvostamalla toimintaperiaatteitamme. Eettisesti huolehdimme yhteiskuntavastuusta ja ymmärrämme kannattavan liiketoiminnan merkityksen kaikille osapuolille.

Ympäristöohjelma

Surmet Oy huolehtii myös ympäristön hyvinvoinnista noudattaen yrityksen ympäristöä huomioivaa toimintatapaa:

 • Yritys tarjoaa asiakkailleen korkealuokkaisia, teknisen kehityksen kärjessä olevia ja korkean tuoteturvallisuuden omaavia tuotteita.
 • Ympäristönäkökulma varmistetaan yrityksen omassa toiminnassa edellyttäen vastaavan periaatteen noudattamista päämiehiltä. Omaan toimintaamme liittyy pyrkimys ja määritelty tahtotila.
  • jätteiden minimoimiseen ja/tai hyödyntämiseen
  • kuljetuslogistiikan optimointiin
  • edellyttää kuljetusyrittäjiltä yrityksemme ympäristöohjelman noudattamista
  • opastaa myös asiakkaitamme tuotteiden oikeaan ja ympäristöä huomioivaan käyttöön
 • Yritys hyödyntää yhteistyötä laatu- ja ympäristösertifikaatin omaavien yritysten kanssa.
 • Perehdytys uusien toimihenkilöjen ympäristöohjelmaamme ja sen noudattamiseen.

Surmet Oy haluaa olla luotettava yhteistyökumppani nyt ja tulevaisuudessa tiedostaen, että vain luottamus mahdollistaa tavoitteen.

Laatupolitiikka

Surmet on vuodesta 1992 toiminut siivous-, puhtaus-, ja hygieniatuotteiden erikoistukkuliike. Tukkuliiketoiminnan lisäksi yrityksellä on omaa tuotevalmistusta ja maahantuontia sekä sairaalatarvikkeiden myyntiä. Surmet Oy haluaa olla luotettava yhteistyökumppani nyt ja tulevaisuudessa tiedostaen, että vain luottamus mahdollistaa tavoitteen. Surmet Oy on lojaali yhteistyökumppani niin päämiesten, asiakkaiden kuin kuluttajienkin suuntaan. Korostamme pitkäjänteistä yhteistyötä arvostamalla toimintaperiaatteitamme. Jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön keskeisenä tehtävänä on asiakkaiden saumaton palvelu niin myynnissä, tilausten vastaanotossa ja keräämisessä, kuljetuksessa, laskutuksessa kuin palvelun varmistamisessa. Toiminnan, tuotteiden ja palvelun laadun varmistamiseksi koko henkilökunta on sitoutunut huolehtimaan toimintajärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta. Toimitusjohtajalla on vastuu laatupolitiikan toteutumista ja hän vastaa myös siitä, että laatupolitiikka on yhteensopiva yrityksen strategian ja toimintaympäristön kanssa. Laatupolitiikan toteutumista ja muutostarpeita seurataan johdon katselmuksessa ja muutoksista viestitetään koko organisaatiota.

Inspecta-sertifikaattiInspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyvä toiminta: Siivous- ja puhtaanapitoalan-, perusterveydenhuoltolan tuotteiden tukkukaupan liiketoiminnot, sisältäen markkinoinnin ja myynnin, tuotteiden hankinnat, varastoinnin ja toimitukset sekä pesu- ja puhdistusaineiden valmistus, markkinointi ja myynti, toimitukset ja maahantuonti.